Вторник, 20 Август 2019 г.

В община Силистра предприемат мерки във връзка с профилактиката и ограничаването на болестта африканска чума по домашните свине

В община Силистра предприемат мерки във връзка с профилактиката и ограничаването на болестта африканска чума по домашните свине. Заповедта, подписана от Денка Михайлова, заместник- кмет на община Силистра, е публикувана на сайта на Общината. Забранява се провеждането на пазари и продажбата на домашни свине и месни продукти от лични стопанства на територията на Община Силистра. Трябва да се информират лицата, отглеждащи домашни свине за клиниката на африканската чума, спазването на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за извършване на дезинсекция, както и подходящите инсектициди и задължението им незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар при съмнение за заболяване или смъртност. Предвижда се засилен контрол по транспортирането на животните - придвижването на домашните свине да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари, транспортираните животни задължително да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки, придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране. При констатиране на клинични признаци, характерни за болестта африканска чума, незабавно да се уведоми Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра.

Facebook коментари