Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

Подадените по електронен път декларации от физически лица в офиса на НАП в Силистра са 66 %

От началото на данъчната кампания в силистренския офис на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна са подадени 2290 декларации от физически лица, съобщиха от учреждението. По електронен път са подадени 66 на сто от декларациите. С персонален идентификационен код (ПИК)са подадени 1072 декларации - 71 на сто от подадените електронно. Данъчни декларации са подали и 750 юридически лица.
Изпълнението на плана за приходите на силистренския офис на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна е 107.2 на сто.Събрани са близо 81 милиона лева от данъци и осигурителни вноски - 14.6 милиона от данъци и 66.3 милиона - осигуровки. Събраните приходи са с 16.2 на сто повече в сравнение с 2017 година. Ръстът на приходите от данъци е 34.2 на сто, а от осигуровки - 12.8 на сто.
Прави впечатление, че броят на обслужените клиенти на гише през миналата година е намалял в сравнение с 2017 година, като причината за това е нарастващият дял на подадените по електронен път документи. През миналата година на гише са обслужени 46 900 клиенти - със 7035 по-малко от 2017 година.

Facebook коментари