Петък, 21 Януари 2022 г.

Немско-български форум и фондация «Фридрих Еберт» бяха в Силистра по покана на депутата Стефан Господинов и областна администрация

Запасите от уран и въглища в световен мащаб се изчерпват и бъдещето е на алтернативните енергийни източници, смята експертът от работна група "Околна среда" към работещия в Бон Немско-български форум д-р Борислав Бояджиев.
Днес той бе един от лекторите на състоялия се в Силистра еднодневен семинар "Възможности и проблеми при реализиране на общински проекти за околна среда" организиран от работна група «Околна среда» към Немско-български форум и фондация «Фридрих Еберт» със съдействието на Областната администрация.
Според д-р Бояджиев България е благоприятна за такива инвестиции, защото има приет Закон за възобновяемата енергия, в който са фиксирани цените на киловатчас за различните източници.
В страната има благоприятни природно-климатични условия за въвеждане на алтернативни енергийни източници. За да бъдат привлечени инвеститори, д-р Борислав Бояджиев препоръча са се подобри координацията между различните български ведомства в това направление.
Вече се проучват възможностите за осъществяване на фотоволтаични проекти край Своге и Русе. Благоприятни възможности има и в Силистренска обаласт, смята екпертът.
Немско-българският форум е основан през 1996 година в Бон. Той е обединяващо звено за всички немско-български обединения, работещи в Германия. През септември 2003 година в Берлин към Немско-българския форум е създадена работна група "Околна среда".
Фондация "Фридрих Еберт" чрез проекти в повече от 100 страни съдейства за изграждането и консолидацията на гражданските и държавни структури, за насърчаване на демокрацията и социалната справедливост.

Facebook коментари