Неделя, 26 Януари 2020 г.

Енциклопедията "България в Балканските войни (1912-1913 г.)" вече е във Велико Търново - в Национален военен университет и в Регионална библиотека "П. Р. Славейков"

В град Велико Търново областният управител на област Силистра Ивелин Статев връчи лично на ръководители на военното училище в града и на регионалната библиотека по екземпляр от новоизлязлата енциклопедия "България в Балканските войни (1912-1913 г.)".

По този начин в старата ни престолнина бе изпълнено даденото обещание от д-р Тодор Тодоров от Силистра – областен координатор на ПП ГЕРБ и носител на наградата "Дарител на годината" на Национално сдружение на общините в Република България за 2017 г., по време на представянето на забележителния труд в Градска художествена галерия Силистра от името на екипа, осъществил изданието, в който са доц. д-р Милен Куманов и Десислава Костадинова – докторант, (и двамата от Българска академия на науките).

Енциклопедията, която е дело на печатница "РИТТ", в 1 164 страници текст с около 2 000 илюстрации са включени систематични сведения за Балканските войни, както и исторически данни за събития и факти, свързани с усилията на българската държава да отхвърли оковите на Берлинския договор от 1878 г.

Със съдействието на областния управител на област Велико Търново проф. Любомира Попова енциклопедията бе официално предоставена в два отделни делови момента: в Национален военен университет "Васил Левски", представен от полк. Евгени Пенчев – заместник-началник, и в Регионална библиотека "П. Р. Славейков" с участието на директора д-р Иван Александров и на неговия заместник Калина Иванова.

Желанието на дарителя е енциклопедията да бъде на разположение като подарък във всички военни училища в Република България, както и в регионалните библиотеки, като първата, която получи екземпляр още при представянето, бе Регионална библиотека "Партений Павлович"Силистра.

Facebook коментари