Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Не са констатирани посегателства в находищата на пролетната циклама в Силистренско

При проверките за оценка на състоянието на двете защитени местности, опазващи пролетната циклама (Cyclamen coum), не са установени следи от посегателства, бране или изкореняване на ценния вид. Експертите на РИОСВ-Русе са обходили териториите на ЗМ "Находище на пролетно ботурче" в с. Осенец (община Разград) и ЗМ "Находище на пролетно ботурче-Бреница" – с. Бреница (община Тутракан).
В момента защитеното растение е във фаза на активен цъфтеж заедно с други пролетни цветя. В находището в с. Осенец е имало снежна покривка. Популациите са в много добро състояние. Мониторингът отчита около 30-35 екземпляра на квадратен метър.
В двете находища категорично е забранено брането, изкореняването или търговията с растителния вид. Пролетната циклама попада под защитата на Закона за биологичното разнообразие и Вашингтонската конвенция (CITES).
Във връзка с предстоящите празници експертите на екоинспекцията ще извършат извънредни проверки по пазари и обекти за търговия на цветя с цел превенция на незаконни действия. При констатирани нарушения ще се налагат глоби от 100 до 5000 лева на физически лица, а на юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Facebook коментари