Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

РИОСВ-Русе призовава да не се берат диворастящи пролетни цветя

РИОСВ-Русе призовава гражданите да не берат пролетни горски цветя. Меката зима благоприятства по-ранния цъфтеж на кокичета, минзухари, синчец и циклами. Тези растителни видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Част от тях, като пролетната циклама попада и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES). На територията на РИОСВ-Русе има богати находища от протлетни цветя. Те срещат в горските местности, в Природен парк "Русенски Лом" и околностите му, резерват "Бели Лом", около пещера "Орлова чука" и др. За опазване на пролетната циклама са обявени две находища в областите Разград и Силистра за защитени територии.

Брането, изкореняването и продажбата са забранени от закона. Тези действия водят до унищожаването на естествените находища на защитените видове растения. Предстоят проверки за определяне плътността на популациите на пролетните цветя и състоянието на находищата им.

Във връзка с предстоящите празници извънредни проверки се предвиждат и по пазари и търговки обекти за търговия на цветя. При констатирани нарушения ще се налагат глоби – на физически лица от 100 до 5000 лева, а на юридическите - от 500 до 10 000 лева.

Facebook коментари