Неделя, 14 Април 2024 г.

Укриването на ДДС - любим спорт и на фирмите в Силистра (видео)

53% от допълнително разкритите през изминалите 9 месеца приходи са от нарушения на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, съобщи директора на офиса на НАП в Силистра Петър Маринов. Към октомври 2008 г. процентът е бил значително по-висок - 85%.
Общо 129 ревизии са приключили инспекторите от сектор "Ревизии" в Офис на НАП – Силистра от началото на годината досега. В резултат допълнително установените данъчни задължения са в размер на 4,35 млн. лв.
Основната част от допълнителните разкрития /3,65 млн.лв./ са от неначислени данъци, а 700 хиляди лв. – от социални и здравни осигуровки. 2,3 млн. лв. от укритите данъчни задължения са от недеклариран от фирмите и неначислен данък по Закона за ДДС, 883 хил. лв.е размерът на неначислени данъци на физически лица, а останалите разкрития са за корпоративен данък.
Над 92% е относителният дял на ревизионните актове с разкрити приходи, от които със задължения над 10 000 лева са 54 бр. Те представляват 42% от общия брой на наказателните документи.
Контролните действия са извършени във фирми, регистрирани предимно извън област Силистра, ревизирани са и рискови браншове като строителство, търговия на едро и дребно, производство и търговия с горива, дървен материал и зърнени култури, автомобилни превозвачи и др. Най-големите разкрития /1,8 млн. лв. в резултат на 40 ревизии/, са в областта на търговията с употребявани автомобили, селскостопанска продукция, производство на игрални съоръжения и ресторантьорство. При ревизирането на документите на търговец на употребявани автомобили инспекторите са предотвратили източването на близо половин милион лева данъчен кредит от бюджета.
Почти 860 хил. лв. са укрили 22-мата ревизирани търговци на дребно, а 455 хил. са разкритията в търговията на едро, установени при 19 бр. ревизии.
Едва 24 от всичките 129 ревизионни акта са обжалвани пред Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – Варна. Стойността им е за 1,15 млн. лв. От тях 13 /за близо 400 хил. лв./ са напълно или частично потвърдени, а 7 акта за 325 хил. лв. са отменени. Останалите 4 все още са в процес на разглеждане.
Към момента от 4,35-те милиона лв. допълнително установени приходи в бюджета са внесени една четвърт -1,14 млн. лв.

Facebook коментари