Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Общината избра терен за общата пречиствателната станция на Силистра, Айдемир и Калипетрово. Цената на земята е 1 328 274 лева (видео)

На днешното си заседание общинския съвет даде своето съгласие за сключване на предварителен договор за терена, където ще се разположи пречиствателната станция на Силистра, Айдемир и Калипетрово. Окончателен договор ще има, при условие че Община
Силистра сключи договор по Оперативна програма "Околна среда" за финансиране изграждането на ПСОВ на гр.Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово по Оперативна програма "Околна среда".
На днешния общ брифинг, след заседанието на Съвета, даден от Александър Сабанов – председател на общинския съвет и Веселин Андреев – зам.-кмет на община Силистра бяха разяснени мотивите за избора на терена и цената, която се иска за него. Посочено бе от зам.-кмета липсата на подходящи парцели в регулация и проблемите при смяна на предназначението им. Парцела, който се предлага за закупуване е стопански двор е собственост на Иван Нарлев и е в регулация. Което означава промяна на предназначението е по-лесно и ще стане с ПУП. Избрания оценител с конкурс е бил Велико Йорданов. Собственика е направил негова оценка, която според Сабанов била над 1 900 000 лева. От двете оценки е избрана по-ниската от 1 328 274 лева за 21,551декара. Съгласно проектната документация придобиването на земята се финансира до 10% от стойността на проекта за изграждане на ПСОВ. Проекта е на стойност 25 000 000 лева, като с инфраструктурата около него ще достигне до 50 000 000 лева.

Facebook коментари