Събота, 25 Юни 2022 г.

Община Силистра представи биосферен парк "Сребърна" на национална конференция "Естествено в българия - 2019 година на вътрешния туризъм"

На 9 февруари 2019 г. в Националния дворец на културата се проведе първата по рода си национална конференция, организирана от Министерството на туризма с акцент върху развитието на интересни дестинации и атракции на вътрешния туризъм.
Официален гост на събитието бе г-жа Цвета Караянчева - председател на 44-тото Народно събрание. Във форума участваха министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова и министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев, както и представители на местната власт, на туристистическия бранш и медиите.
Дни преди кражбата на видеокамерите в Сребърна, Цветана Игнатова - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Силистра и Елена Илиева - директор на Природонаучен музей - Сребърна представиха Биосферен парк "Сребърна" - споделен свят на хармония на хората с природата, фактор за развитие на туризма в Община Силистра. Презентацията бе посрещната с голям интерес. Част от нея бе филмът за Биосферен парк "Сребърна", който през 20017г. бе представен от д-р Юлиян Найденов в гр.Сиена- Италия на международен форум за наследството на ЮНЕСКО.
Министърът на туризма Николина Ангелкова анализира резултатите през 2018 г. - 9 200 000 чуждестранни туристи, посетили България, с постигнат ръст от 5 %, 8 милиарда лева приходи за изминалата година.
Над 3 750 000 българи са предпочели туристическите дестинации в България през 2018 г.
На конференцията се набелязаха мерки и събития, които да допринесат за развитието и популяризирането на вътрешния туризъм, с акцент върху уникални и интересни фестивали, събития, културни прояви и живописни места.
Презентирани бяха обекти на културното и природно наследство, фестивали и празници от общините Русе, Силистра, Разград, Враца, Трявна, Троян, Сливен, Костинброд, Баните, Камено.
В среда на засилена конкуренция на регионално и световно ниво Министерството на туризма успешно разработва и представи дестинациите:
- 8 културно- исторически дестинации с интерактивни карти - представени 72 български общини, над 150 туристически забележителности, дъстъпни на сайта на Министерството на туризма;
- 7 балнео и спа дестинации и съпътстващи туристически атракции - 39 общини с 60 обекта;
- 12 винено-кулинарни дестинации /по броя на месеците/ - представени 55 общини.
Обсъдени бяха мерки за насърчаване пътуванията на българите до уникални места в България и участието в туристически атракции. Министерството на туризма ще подготви специален календар на събитията през 2019 година, стартира нова инициатива "Неочаквана ваканция" с представяне на различни маршрути.
Представен бе рекламен клип за туризма в България с участието на Кубрат Пулев.

Facebook коментари