Вторник, 20 Август 2019 г.

"#БОС- Бъди, Опази, Съхрани …..себе си"

От 19 до 21 април 2019 г. Община Силистра, съвместно с Ученически парламент, ще бъде домакин на Национална младежка среща на тема ""#БОС- Бъди, Опази, Съхрани …..себе си". Във връзка с подоговката на събитието отдел «Образование и младежки дейности», заедно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и СНЦ "Паралел Силистра", организира семинар на тема: "Превенция и управление на риска при провеждане на младежки събития". Участниците в обучението бяха представители на Ученически парламент, както и доброволци, които ще участват в организирането на Национална младежка среща. Те работиха по три основни теми: "Дефиниране на риска и рискова ситуация", "Политика на ЕС(програма Еразъм+) за безопасност на младите хора в реална и Интернет среда" и "Разписване на сценарий на младежка среща. Определяне на възможни рискови ситуации. Политика за превенцията". Модератори бяха д-р Диана Бебебова, председател на СНЦ «Паралел Силистра» и г-жа Елка Йорданова, психолог. Семинарът се проведе на 07.02.2019 г. в АРГИ Център.
В резултат на проведеното обучение участниците имат ясна идея и сценарий за протичане на Националната младежка среща.
Предвид значимостта на планираното събитие от национален мащаб бе необходимо да бъдат развити подходящи знания и умения у младежите, организатори на срещата, за осигуряване на безопасна среда на гостите и превенция на рискови ситуации.

Facebook коментари