Неделя, 16 Юни 2024 г.

Ремонтират Художествената галерия в Силистра с 850 000 евро

Българско-румънски проект "HERCULT" - "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", по програмата INTERREG VA Румъния-България /2014-2020/ бе представен днес в Силистра. Силистренската община е водещ партньор по проекта, а Окръжният съвет в румънския град Кълъраш - партньор.
Общата стойност на проекта възлиза на 1 499 992.52 евро, като БФП за Община Силистра е 851 590,27 евро Съфинансиране: 17 040,32 евро или левова равностойност в размер на 33 327,97 лв, срока за изпълнение на проекта е 27 месеца и 28 дни. В проекта се предвижда възстановяване на мансардния покрив на сградата на Художествената галерия в Силистра, пълна реставрация и реновиране на часовника и всички декоративни капандури, реставрация и реновиране на статуята на Прометей, подмяна на дограма и оформяне на фасади.
Трябва да се развият общи туристически продукти и услуги, основани на природното и културното наследство. Предвижда се творчески лагер в "Сребърна", изложба на различни видове птици и насекоми от Дунавския регион, която да бъде постоянна в музея на Долен Дунав в Кълъраш, създаване на интернет туристически портал за промотиране на алтернативния туризъм в трансграничния регион.

Facebook коментари