Петък, 14 Юни 2024 г.

2 часа стигнаха на съветниците от Силистра да решат обсъжданите въпроси

Приключи днешното редовно заседание на Общинския съвет на Силистра. Присъстваха на заседанието 27 от 33 общински съветника. Дневния ред е съставен от 19 точки. Точка едно от дневния ред бе транспортната схема, която за втори пореден път бе отложена. Точка 7, касаеща дарението на 33 апартамента в квартал "Карото" бе приета единодушно с 26 гласа "За".

Facebook коментари