Понеделник, 04 Март 2024 г.

Силистра и Тутракан станаха част от Организация за управление на Дунавски туристически район

В град Русе бе проведен учредителен форум за създаване на Организация за управление на Дунавски туристически район със седалище град Русе с общо 28 участници, от които учредители, както следва: 18 общини – сред тях Силистра и Тутракан, 5 областни администрации, вкл. с последвало присъединяване на област Силистра, представена на форума от областния управител Ивелин Статев и от неговия заместник Илиян Великов; 3 туристически сдружения, РУ "А. Кънчев" и ПГСУАУ "А. Буров" Силистра. Регистрацията на Сдружението е по Закон за туризма в Република България. Сдружението е сред предвидените в Министерство на туризма структури, от които 5 вече са вписани в регистъра. За председател бе избран Пламен Стоилов – кмет на община Русе, а за зам.-председател Генчо Генчев – кмет kа община Свищов. Избраният управителен съвет с тригодишен мандат е от 9 души, сред които двама от Силистра – д-р Юлиян Найденов – кмет на общината, и Даринка Йорданова – и.д. директор на ПГСУАУ "А. Буров". Те са заедно с представители на общински и на областни администрации в Лом, Търговище, Русе и Плевен. Има оформен и КС. Приет е годишен индикативен план за 2019 г., който може да бъде актуализиран. Новата организация обхваща 67 общини, представляващи 21% от територията на страната и 16% от населението, където ще се подпомага развитието на културен и круизен туризъм; а също така културно-исторически, приключенски, градски, селски, екологичен, кулинарен, винарен и др. видове. Дунавския туристически район е най-големият у нас сред всички обособени райони на база "утвърждаване на споделена идентичност". През първата година на съществуването си ще се издържа от членски внос на всички член

Facebook коментари