Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Институции от двете страни на река Дунав дискутираха бъдещето на трансграничните проекти

В Румъния в Регионален офис Кълъраш за ТГС на 16 януари 2019 г. по идея на Министерство на регионално развитие и публична администрация на Република Румъния бе проведена двустранна среща с румънски и български участници от ТГС района за подготовка на следващата трансгранична програма.

В нея участваха представители от различни институции от двете страни на река Дунав, като област Силистра бе представена от екипи на Областна администрация Силистра и на община Силистра, водени съответно от заместник-областния управител Илиян Великов и от д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра; в работата на форума се включи и д-р Мария Димитрова - председател на ОбС Силистра.

Срещата е продължение на подобен форум, проведен с участието на представители на Русе и Гюргево през декември 2018 г., а предстоят и други във всички еврорегиони по течението на река Дунав между България и Румъния. От направената оценка на сегашното състояние на Програмата Интеррег става ясно, че тя "върви твърде добре – в момента всички договорени средства са в оборот", с уговорката, че вече може и трябва да се работи за следващия период.

М.г. ЕК на ЕС се произнесе в рамка (т.е. на чернова) с намеренията за следващия програмен период с основен извод: ЕК прави опит да даде териториална насоченост на политиката за сближаване, т.е. фокусът да е върху териториален обсег на дейностите, поради което се търсят предизвикателствата за развитие на регионите. Одобрението се очаква да стане до м. декември 2020 г.

Основната задача е да погледнем нашите регионални нужди, предизвикателства и потенциала си, за да разработим съвместни проекти. Дефинирани са 5 цели на политиката в широк спектър, които могат да бъдат финансирани – с уговорката, че при подготовката на следващата програма ще бъдат подбрани част от тях на основата на нуждите на регионите.

Една от трите насоки е нова и тепърва ще влезе в регулация – става дума за т.нар. Фонд за малки проекти. Дава се възможност две страни от два и повече региона да правят обща стратегия за кандидатстване, която трябва да е готова до м. юни 2019 г.

Особености: трябва да има съвместимост на източниците на финансиране и на нуждите в региона, и преценка как въздействието чрез дейности ще доведе до повишение на нивото на живот в региона.

Посочена бе и своеобразна "рецепта" за успех на общата за един регион Стратегия: формиране на солидно партньорство; изработка на добри документи, фиксиране и доказване на сериозни нужди; подготовка в крайна сметка на добра стратегия, допринасяща за развитието на региона.

Facebook коментари