Събота, 25 Март 2023 г.

Земята в Силистренско е между два и три пъти по-скъпа, отколкото в Румъния

Според нашите данни търсенето и предлагането на земеделска земя са много балансирани. Няма го вече това голямо предлагане на ниска цена като в първите години. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. Основното търсене е на по-окрупнени парцели, които се напояват, обясни той. Целта на инвеститорите е в тях да се появят трайни насаждения. Заради разпокъсаността и липсата на напояване няма и голям външен инвеститор, който да стресира пазара и да накара цените да подскочат рязко или да доведе до някакво по-голямо търсене, обясни той. Собствениците на земеделска земя, които не я обработват, предпочитат да я отдават под аренда.

"През 2007-а рентите бяха символични и цените на земеделска земя бяха символични. Сега е постигнат този баланс, който води до продажба, само тогава, когато е неизбежно, наложително - някаква сериозна нужда на собствениците. Арендните отношения са на много добро ниво – рентите са пазарни и са високи, така че никой не продава земя без причина".

Основните фактори при ценообразуването на земята са климатичните условия и почвените характеристики, обясни Стайков в предаването "Преди всички" по "Хоризонт":

"В Северна България, където количеството дъждове, почвата и влагата са много добри – Добрич и Силистра са с най-високи цени и се запазва този тренд. Там даже има малко по-високо покачване от другите места. За сметка на това там, където са полупланински и планински райони, имаме задържане и леко падане. В районите на Разград, Шумен, Плевен, които са също много добри земи, се запазват цените. Скочиха с около 3-5%. Между 1000 и 1300 лева за декар са за некомасирани неполивни парцели. Не можем да сравним търсенето и землищата са различни, но сделките се извършват на тези нива. Добруджа остава лидер в цените. Там даже не можем да прогнозираме. От Силистра като тръгнем към Добрич нивата са от 1500, а имаме сделки над 2000 лева, но това е нормално - там няма количества земя, които да се предлагат. Там вече има вторичен пазар".

Търсенето и предлагането на пазара са много балансирани, а цените - доста по-високи от тези в Румъния, която има три пъти повече земя.

"Там земята, която е близо до нас, е от 100 до 300 евро. От нашата страна, по поречието на Дунава, дори и във Видин, са близо и над 500 евро".

Facebook коментари