Вторник, 25 Юни 2019 г.

Бюджет 2019 на община Силистра ще се обсъжда публично на 15 януари

На основание Заповед №ЗК- 42 / 08.01.2019 г. на Кмета на Община Силистра в изпълнение на изискванията за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Силистра за 2019г.
Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, кани силистренската общественост, представителите на бизнеса, НПО и журналисти на 15.01.2019 г. /вторник/ от 16:30 часа, в заседателната зала на Община Силистра.

Facebook коментари