Събота, 15 Юни 2024 г.

20 % намаление на наемите за общинска собственост от 01.06.2010г за срок от 1 година

Във връзка с икономическата криза и срутването на пазарните цени и наеми на имотите, община Силистра предлага за срок от 1 година 20 % намаление на наемите за общинска собственост от 01.06.2010г. Това предложение ще бъде предложено на заседанието на общинския съвет, който ще се проведе на 27.05.2010г.
За 2010 година са проведени 12 бр. търгове за отдаване под наем на 28 бр. обекта – помещения в града, от които са наети само 16, като част са наети след намакяване на наемта цена.

Facebook коментари