Събота, 20 Юли 2024 г.

Областният се отчете за едната година мандат. Драконовските икономии ще спестят 200 000 лева на държавата (видео)

Трикратно са намалели разходите за издръжка на областна администрация, в сравнение с предходната година, това стана ясно след вчерашния отчет на областния управител д-р Владимир Янков. От 236 264 лв текущите разходи за 2009 година са намалели до 83 339лв за деветмесечието на настоящата година. При бюджет от 525 000 лева, от тях 191 000 лева са разходите за фонд работна заплата. Рязко са намалели разходите за вода, горива и електроенергия. След обществена поръчка е сключен договор с "Лукойл", като разхода за горива на автомобилите от средно месечно по 5 655 лв за 2009 г е спаднал на 553,16 лв.
От предвидените 2 400 лв. за представителни разходи на областния управител за 2010 г са изразходвани само 819 лв.
Като необоснован икономически и незаконен разход е становището на областта за изготвяне на филм за Силистренска област на стойност 19 171 лв. Отказано е да се заплати сумата по договор. Предстои съдебно решение на проблема.

Facebook коментари