Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Правителството на Бойко Борисов отпусна близо 8 милиона лева на 7-те общини в област Силистра

Средства в размер на 7 910 000 лева бяха отпуснати на всичките седем общини от област Силистра, става ясно от Постановление № 315 от провелото се на 19 декември 2018г. заседание на Министерски съвет:

По бюджета на Община Дулово – 1 500 000 лв. за ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Дулово;

По бюджета на Община Кайнарджа – 800 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Кайнарджа;

По бюджета на Община Силистра – 2 400 000 лв. за: ремонт и реконструкция на улиците в гр. Силистра – 1 524 000 лв., в с. Айдемир – 97 000 лв., и в с. Калипетрово – 379 000 лв.; за изграждане на обект "Пристройка към болнична сграда с идентификатор № 66425.2620.42 за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна кардиология" на територията на "МБАЛ – Силистра" – АД – 400 000 лв.;

По бюджета на Община Тутракан – 1 200 000 лв. за укрепване на напорен резервоар 400 м3 – ниска зона, и изграждане на нова подпорна стена и път по ул. Дълбок път, гр. Тутракан;

По бюджета на Община Алфатар – 820 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Алфатар;

По бюджета на Община Главиница – 570 000 лв. за обекти "Пристройка и основен ремонт на Сватбена зала в гр. Главиница (ПИ 15031.501.423)" – 350 000 лв., "Реконструкция на централен площад и тротоари на ул. Витоша и ул. Оборище в гр. Главиница", подобект "Прилежащи площи към поликлиника, тротоари на ул. Оборище, зелени площи и открит паркинг зад читалище "Хр. Ботев" в гр. Главиница" – 220 000 лв.;

По бюджета на Община Ситово – 620 000 лв. за: ремонт (саниране, ремонт на покрив и изграждане на съоръжение за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение) на административна сграда в с. Ситово – 355 000 лв.; саниране и ремонт на сграда – кметство с. Искра, община Ситово – 55 000 лв.; ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Ситово – 210 000 лв.

Facebook коментари