Петък, 27 Ноември 2020 г.

Силистренци все по-глобални, 2/3 ползват интернет всеки ден

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване на НСИ за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че 69.4% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.
През текущата година 64.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта.
Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 68.7 и 60.2%.
Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 81.2% от лицата с висше образование, 65.7% от лицата със средно образование и 53.9% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2018 г. делът на лицата използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация в област Силистра е 10.4%.

Facebook коментари