Вторник, 29 Септември 2020 г.

Участници по проект "Преходно жилище" в Силистра ще обменят опит с аналогичен проект в Севлиево

В изпълнение на дейностите по проект "Преходно жилище" на Община Силистра по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 "За по – добро бъдеще на децата", финансиран със средства на Европейски социален фонд, за потребителите на Преходно жилище Силистра бе организирана и проведена тридневна екскурзия по маршрут Силистра-Плевен-София-Велико Търново-Арбанаси, която се проведе на 22, 23 и 24 октомври. Целта на екскурзията бе запознаването на децата и младежите с националните институции и културни паметници, свързани с историята на страната.
Посещението е част от програма "Умения за живот", която приключи през този месец. В края на месеца приключват и последните две професионални обучения
"Огняр" – за 4 – ма от потребителите и "Фризьор" – за всичките 8 потребители на Защитеното жилище.
В следващите няколко дни предстои да приключи и посещението на децата и младежите в сходна среда в гр. Севлиево, където ще имат възможност да се срещнат със свои връстници, да споделят опит и емоции. Тази среща е във връзка с приключването и на другата програма в преходното жилище "Предоставяне на комплекс от социални услуги".
Във връзка с приключването на дейностите по проекта, на 28.10.2010 г. ще се състои неговото официално закриване.

Facebook коментари