Неделя, 09 Август 2020 г.

23 професионални приемни семейства има в Силистренско по проект "Приеми ме - 2015"

23 професионални приемни семейства има в Силистренската, Дуловската и Кайнарджанска община на Силистренска област по проекта "Приеми ме - 2015", съобщи ръководителката на проекта Мирослава Моллова. През 2018 година е утвърдено още едно професионално приемно семейство и в приемни семейства са настанени други 18 деца. Провеждат се обучения и супервизии за приемните семейства и екипите, работещи с тях и настанените деца. Обученията са основните инструменти за постигане на целите на проекта за осигуряване на подкрепа за развитие на "специализирана приемна грижа" за деца с увреждания, на деца- жертви на насилие или трафик, деца, непридружени бежанци и повишаване на качеството на приемната грижа, смятат специалистите.
При необходимост областният екип предоставя на приемните семейства допълнителни обучения, индивидуални супервизии, информационни и консултантски услуги. На приемните семейства, в които има настанени деца, е предоставяна два пъти индивидуална супервизия според техните потребности. Областният екип по приемна грижа е преминал две специализирани обучения в съответствие с идентифицираните потребности от допълнително обучение заради спецификата на социалната услуга "Приемна грижа" в област Силистра. Специализирано обучение е проведено и за членовете на Комисията по приемна грижа към Регионалната дирекция за социално подпомагане в Силистра. Четири групови и две индивидуални супервизии са предоставени на Областния екип по приемна грижа за конкретни и специфични проблеми в работата на специалистите. Според изготвен годишен график през тази година на приемните семейства от Областния екип по приемна грижа са организирани 5 надграждащи обучения, ежемесечни групови супервизии и ежемесечни групи за самопомощ.

Facebook коментари