Неделя, 05 Юли 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 декември 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 общ работник – основно образование
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.Д
1 учител, прогимназиален етап – висше образование, биология, география, екология
1 ветеринар – средно образование по специалността
1 огняр - средно образование, правоспособност
3 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
10 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност – компютърна грамотност
2 бармани - без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

25 чистачи/хигиенисти - без изискване за заемане
2 общи работници - средно образование
1 шивач - средно образование
2 пазачи, невъоръжена охрана – основно образование
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 помощник в магазин - без изискване за заемане
1 работник в кухня - основно образование
1 трудотерапевт - средно образование
4 болногледачи - средно образование
4 детегледачки - средно образование
1 работник в кухня - средно образование
1 готвач - средно образование
1 барман - средно образование
1 оператор, пътно-строителни машини – основно/средно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 технолог на облекло – средно образование
2 окачествители на облекло – средно образование
1 крояч на облекло – основно образование
20 машинни оператори, шиене – основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направления:

-За обучение по време на работа

1 продавач консултант – средно образование

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник, зареждане на рафтове – без изисквания за заемане
3 продавачи консултанти – без изисквания за заемане
4 чистачи/ хигиенисти – без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 продавачи консултанти – без изисквания за заемане

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
3 сезонни работници, горско стопанство – без изисквания за заемане

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001"Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП"Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари