Четвъртък, 20 Февруари 2020 г.

ЕГ "П. Яворов" е сред избраните иновативни училища в страната

Какво е иновативното образование? Вик. Един от последните викове затова, че в обучението всички програми и насоки са мъртви без сърцето, ума и желанието на учител и ученици. Защото щом се говори за иновативно обучение, то значи ли това, че има и неиновативно. И какво обучение е тогава? Не е ли работата с млади хора ежедневно търсене и откриване на новости. Не е ли взаимен процес, в който не се разчита само на планове и рамки? Как да общуват ученици и учители така, че да усвояват задължителните стандартни изисквания, но и да не позволяват те да определят и да водят часовете? Някъде през годините са се размили тези цели и сега говорим за иновативно обучение, макар че в истински доброто училище то би трябвало да се подразбира. Точно в този смисъл в ЕГ "П. Яворов" иновативното обучение не е умирало и няма нужда да бъде възкресявано. Новото по-скоро е в това, че гимназията получи признание от МОН за това, че е на нивото на най-добрите училища. Признанието дойде с това, че тази година училището влезе в списъка на иновативните училища в България.
Какво означава това и какво ще се промени в учебния процес? Иновацията е свързана с въвеждането на 3 иновативни метода на преподаване в обучението по физика на английски език. Тази година в девети клас, а догодина и в десети, ще се провеждат бинарни уроци. В час влизат двама учители – по физика и по английски език. Часовете са динамични и интересни. Работи се в екип и учениците не само научават по-лесно и бързо материала – на български и на английски, но и усвояват навици за колективна работа. Един различен метод ще провокира деветокласниците да се развиват по начин, различен от традиционния, и да се чувстват активна страна в обучителния процес. Това е методът на трите писти - три вида образователни маршрута според познавателните интереси, нивото на знания и умения на учениците. Учениците сами ще правят своя информиран избор и ще си избират писта, като това ще им позволи да премислят и оценят своето ниво, подготовка и потребности. Самооценяването, подценявано и недостатъчно стимулирано, помага на ученика да внесе ред в самоподготовката си и да си поставя ясни цели.
Проектно-базираното обучение и изработването на проекти е традиция в работата на ЕГ "П. Яворов", но сега ще придобие нови измерения в условията на иновативното обучение, като ще бъде обвързано с всички други новости. В тази връзка ще продължи да се използва съвременната модерна техническа база, центъра за интерактивно обучение и облачната платформа G Suite for education .
Как се случва това в часовете по физика на английски? Кое може да е нещото, което ще те накара да мислиш и възприемаш нелекия материал не само с писане на формули и учене на правила? Не е трудно – с двама учители в една стая, на планетата на учениците – с много желание и с мисъл за тях.
Пресцентър ЕГ

Facebook коментари