Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 26 ноември 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 специалист – средно образование
1 сътрудник, охрана – средно образование
1 ветеринар – средно образование по специалността
25 служител запитвания - средно образование, немски език
1 машинен инженер – висше образование
1 шлосер електрозаварчик – средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 обслужващ щанд - средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 готвачи – средно образование
1 общ работник - средно образование
3 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
10 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 чистач/хигиенист - без изисквания за заемане
1 барман - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 общ работник, поддържане на сгради - без изисквания за заемане
2 работници, поддръжка на пътища – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 готвач - без изискване за заемане
2 разносвачи на храна - основно образование
5 работници в кухня - основно образование
4 трудотерапевти - средно образование
4 болногледачи - средно образование
4 детегледачки - средно образование
3 портиери - средно образование
1 общ работник, строителство на сгради - без изискване за заемане
1 работник, поправка на джанти и гуми - основно образование
1 сервизен техник - основно образование
1 продавач консултант - средно образование
1 специалист с контролни функции, човешки ресурси - висше икономическо/хуманитарно образование
1 рехабилитатор - висше образование
1 работник в кухня - средно образование
1 готвач - средно образование
1 барман - средно образование
1 архивист /офис/ - средно образование
1 адвокат - висше образование - магистър
2 адвокатски сътрудници - средно образование
1 икономист – средно/висше образование
1 икономист, организация и управление – средно/висше образование
1 оператор, пътно-строителни машини – основно/средно образование
1 чистач/хигиенист - основно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 разпространител на безплатни вестници и брошури – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 пазач – без изисквания за заемане
1 опаковач – без изисквания за заемане
2 работници, зареждане на рафтове – без изисквания за заемане
3 продавачи консултанти – без изисквания за заемане
9 чистачи/ хигиенисти – без изисквания за заемане
3 общи работници – без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 продавачи консултанти – без изисквания за заемане

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 мияч на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
3 сезонни работници, горско стопанство – без изисквания за заемане
1 санитар – без изисквания за заемане
1 машинен оператор, шиене на облекла – без изискване за заемане
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001"Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП"Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари