Вторник, 21 Март 2023 г.

Статистика: Силистра на 26 място по средна работна заплата от 781 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2018 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 21.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.1%, а в частния сектор има намаление с 1.8%.
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 8.9%, или с 2.1 хил. по-малко в сравнение с края на септември 2017 г., като в обществения сектор има намаление с 0.1%, а в частния има намаление с 12.7%.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. в област Силистра е 774 лв, за август - 772 лв. и за септември - 799 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Силистра намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 1.3% и достига 781 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година със 7.3%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 9.3%, а в частния - с 6.4%.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2018 г. област Силистра е на 26-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 504 лв., София - 1 109 лв. и Стара Загора - 1 096 лева.

Facebook коментари