Вторник, 01 Декември 2020 г.

В област Силистра ще се създава сдружение на ученически предприемачески компании

В АРГИ-център Силистра бе проведено откриване на петата по рода си в града проява "Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра-Кълъраш", която за пръв път в Крайдунавска Добруджа е на областно ниво, тъй като РУО на МОН Силистра от тази година е партньор на организаторите.

Събитието е под формата на състезание и се провежда в Седмицата на предприемачеството (12-18 ноември 2018 г.) по модел на JA Bulgaria, която организация има десетгодишен опит и иновационният лагер е една от нейните знакови инициативи.

В откриването участва заместник-областният управител Илиян Великов, който поздрави участниците от петте отбора – представители на различни професионални и общообразователни училища, и им пожела успех в създаването на презентации по предложените им за разрешаване казуси. От името на община Силистра приветствие поднесе Цветана Игнатова - директор на дирекция за хуманитарни дейности.

Д-р Диана Бебенова–Николова, председател на СНЦ "Паралел-Силистра", представи като координатор проекта "Предприемачество за младежка трудова мобилност", финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България, след което й бе връчен поздравителен адрес от областния управител Ивелин Статев за присъдената й наскоро образователна научна степен "доктор по сравнително езикознание", защитена в РУ "А. Кънчев" във Факултета по бизнес и мениджмънт.

Мая Григорова - старши инспектор професионално образование в РУО, представи регламента на "Иновационeн лагер – дискутиране на бизнес казус". Представeни бяха също бизнес консултантите – управители на фирми с различно съдържание, но с внимание към предприемачеството, както още менторите и журито.

Д-р Бебенова-Николова, г-н Великов и г-жа Григорова обсъдиха възможността в близко бъдеще на областно ниво неправителствени организации, институции и съществуващи ученически предприемачески компании да създадат работещо сдружение в името на тяхното развитие, както повелява законодателството от 2016 г. насам.

Facebook коментари