Събота, 02 Март 2024 г.

Факелно шествие по случай Деня на народните будители направиха тази вечер ученици в Силистра

Факелно шествие по случай Деня на народните будители направиха тази вечер възпитаници на Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" в Силистра. Шествието е по осъществяван от учениците проект - един от 11 проекта в рамките на конкурсна сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците", финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества в Силистренската община Проектните дейности са насочени към превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на рисково поведение в интернет пространството, превенция на трафика на хора. Проектните дейности ще бъдат осъществени в рамките на един месец. Общото одобрено финансиране за проектите е в размер на 8896 лева. В групите, работещи по проектите, участват близо 180 деца и младежи. Очакванията са идеите и посланията на проектите им да достигнат до над 3000 техни връстници.

Facebook коментари