Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Комисия предупреждава собствениците на "Къщата на ужасите"

Междуведомствената комисия по чл. 195 и 196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която бе свикана спешно от кмета на общината, направи оглед на две съседни сгради – бивши детски отделения на силистренската болница, съобщиха от община Силистра. В едната преди дни бяха намерени три трупа на клошари.
Първоначалните констатации на строителните специалисти са, че сградите са в състояние да бъдат използвани по предназначение или с промяна на предназначението, но липсата на стопанисване е компрометирало като цяло състоянието им. В комисията освен общински специалисти от дирекция "Устройство на територията" и "Общинска собственост" участваха също представители на МБАЛ – Силистра, РИОКОЗ и на ОД на МВР.
Ще бъде изготвен констативен протокол въз основа на писмените становища на всички участници в комисията, след което ще бъде изпратено предупредително писмо до собствениците на сградите, съобщи председателят на комисията инж.Йорданка Чамурджиева – главен експерт "Контрол и незаконно строителство" в общината.

Facebook коментари