Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Силистренски ученици участваха в Поход на мира в Италия

Ученици и учители от Езикова гимназия "Пейо Яворов/ – директорът Магдалена Атанасова, Димитричка Павлова и Златка Димитрова, координатор по проекта "Да отглеждаме мира като универсално братство", финансиран по програма "Еразъм +", през месец октомври бяха една седмица в Италия. Училището в гр. Модена, партньор по проекта, постави темата за мира като култура на мислене и поведение. Организираните семинари с ученици от шест държави – Италия, България, Франция, Германия, Кипър и Гърция, целяха чрез ролевата игра детето да осмисли и прецени света на политиката, в който темата за мира е споделяна, но има атентати, военни конфликти, емигрантски потоци, смърт и разрушения. Целта е младият човек да формира активно отношение към случващото се в света. Посещението на гарата в гр. Болоня, където през 1980 г. е имало бомбен атентат, разговорите със свидетели на случилото се, създаде емоцията на ужаса от варварството в мирно време. Хората, живеещи вече в 21-ви век, трябва да отстояват гледните точки на хуманното отношение към другия. Тази идея бе съпреживяна и чрез организирания Поход на мира, който в Италия се случва на всеки две години с маршрут от гр. Перуджа до гр. Асизи. Въпреки дъждовното време много италианци се включват в отбелязването на този ден, защото така заявяват гражданската си позиция.

Facebook коментари