Събота, 25 Март 2023 г.

Информация за младежите до 29 години без работа в Силистра

Информационен ден за безработни младежи до 29-годишна възраст организира днес Бюрото по труда в Силистра. От 15.30 часа в Зала 4 в сградата на бившите Профсъюзи от Агенцията по заетостта ще разясняват на работодатели и младежи как ще се кандидатства за работа по проекта на социалното министерство "Ново начало - от образование към заетост" по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
Проектът стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също ще подават заявления за включване в Бюрото по труда. Стажуването е с продължителност 6 месеца. Средствата за финансиране на заетостта на наетите по проекта лица ще се предоставят след сключен договор по образец между работодателя и Бюрото по труда.
От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж ще се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лева месечно плюс осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата, определен от работодателя. Повече информация може да получат младежите днес от 15.30 часа в сградата на бившите Профсъюзи.

Facebook коментари