Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Силистренските съдии на семинар по Европейско право в Албена

Съдии от Силистренския съдебен регион участват в семинар по Европейско право на 21 и 22 октомври в курортен комплекс Албена. Организатор на обучението е Окръжен съд - Добрич. То се провежда с финансовата подкрепа на Националния институт на правосъдието.
Гражданските съдии ще бъдат информирани по темата "Преюдициално запитване". Лектор е съдия Емилия Василева от Върховен касационен съд. Ще бъдат обсъждани процесуалното право на ЕС и процедурата за преюдициално запитване, конкретни дела по преюдициално запитване и примерни казуси.
Наказателни съдии от областта ще бъдат обучавани по темата "Съдебното сътрудничество по наказателни дела" с лектор съдия Красимир Шекерджиев от Софийски апелативен съд. Той ще представи Наказателното право в правораздавателната система на ЕС, процесуалните права на обвиняемите и жертвите на престъпления, международни договори, свързани със събирането на доказателства в наказателния процес и примерни казуси.

Facebook коментари