Вторник, 02 Март 2021 г.

В Добротица и Иширково - нови социални придобивки от еко министерството

Кът за отдих край чешмата" се нарича проектът, който се осъществи в с. Добротица, община Ситово. Той е финансиран с близо 10 хиляди лева от ПУДООС. Чешмата е ремонтирана, изграден е навес и е поставена тройна пергула с пейки. В събота бе отслужен водосвет, с който бе открита новата придобивка за с. Добротица. На събитието присъстваха народният представител Александър Сабанов, кметът на Община Ситово - Сезгин Алиибрям, председателят на Общински съвет-Ситово - Ридван Кязим, кметът на с.Добротица - Искра Георгиева. Кът за отдих край чешмата" е първият финализиран проект на Община Ситово от общо три финансирани от ПУДООС. Продължават довършителните дейности по проекти в с. Ирник и в основното училище в с. Добротица. В силистренското село Иширково пък започна изпълнението на проект "Здраве и спорт за децата", който кметството спечели също по ПУДООС. Проектът е на стойност 10 000 лв. и предвижда изграждане на нова детска площадка с люлки, пързалка с пясъчник и нова алея, свързваща пътеката в парка с ул."Г. Димитров".

Facebook коментари