Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Международна среща "Градски бранд Дунав" е проведена в Силистра

Международна среща на тема "Градски бранд Дунав" е проведена в Силистра със съдействието на Силистренската община, съобщиха от общината. Целта на проекта "DANUrB - Градски бранд Дунав" е да допринесе за устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси на региона чрез изграждането на пространствено- културна мрежа - "Дунавска културна променада". Мрежата свързва общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. В мрежата активно работят над 150 представители от 39 институции, от университетските и изследователски среди, туристическия бранш и публичната власт в 7 дунавски страни. На срещата са представени добри практики за развитие и оползотворяване на културните, историческите и природните дадености на крайдунавските региони и значението им за устойчивото развитие на туризма.

Facebook коментари