Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

"Къщата на ужасите" съсобственост между държава и община в лицето на болницата, както и на частен собственик

Със своя Заповед и.д. кмет на община Силистра Милен Пенчев се разпореди за спешно свикване на комисията за опасните сгради, за да бъдат предприети мерки по отношение на състоянието и годността за използване на сградите на бившето детско отделение и детско инфекциозно отделение. Причината са трагичните инциденти с трима души там през последните дни. В състава на комисията са включени строителни специалисти от общината, експерти по собствеността, представители на МВР и на здравните институции. На 22 октомври ще бъде извършен оглед на място. За резултатите ще се изготви Констативен протокол.
По информация от дирекция "Общинска собственост" бившето Детско отделение е собственост на МБАЛ – Силистра, а бившето ДИКО от 2008 е частна собственост на бившето "Аптечно управление". Община Силистра е акционер в дружеството "Многопрофилна болница за активно лечение" с дял от 16, 69%, делът на държавата е 62, 08%, останалите проценти са на другите 6 общини от Силистренска област.
От общинската дирекция по устройство на територията съобщиха, че е започнала актуализация на данните за опасни сгради на територията на община Силистра.

Facebook коментари