Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Детски концерт в Силистра по проект "Твоят час"

Регионалното управление на образованието в Силистра организира днес заключителен концерт по проект "Твоят час", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Концертът е в рамките на заключителните информационни дни по проекта, като се дава възможност за изява на учениците и за популяризиране на постиженията им. Ще участват групи по интереси от 12 училища от Силистренска област. Изделия, постери и други продукти от дейността на групите ще бъдат изложени във фоайето на залата на община Силистра.

Основна цел на проекта е повишаване потенциала на децата чрез надграждане на техните знания, умения и компетентности. През миналата учебна година в проекта са включени 6818 ученици от 44 от училищата на територията на област Силистра, което е 66.55 на сто от общия брой на учениците. За сравнение през предходната година те са били 57. 57 на сто. Сформирани са 527 групи за извънкласни дейности.

Facebook коментари