Вторник, 25 Юни 2019 г.

Шест жилищни блока ще бъдат санирани по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра"

Днес кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра" на стойност 1 609 217,07 лв. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014 – 2020" и съфинансиран от ЕФРР.
Дейностите по проекта включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност в шест жилищни сгради – ул "Симеон Велики" № 4, 6, 8, 15; ул. "Христо Ботев" № 6 и ул "Добрич" № 35.

Facebook коментари