Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Средно по 3 фирми на месец губят ДДС-регистрацията си в Силистренско

Общо 40 проверки за дерегистрация по Закона за данъка върху добавената стойност /ДДС/ се извършват от началото на годината досега в офиса на НАП в Силистра, информираха от там. От тях 27 са приключили с протокол за прекратяване на ДДС-регистрацията. За същия период на миналата година по Закона за ДДС са били дерегистрирани 67 дружества в Област Силистра. Причината за големия брой е отмяната на решението търговците на цигари задължително са регистрирани по закона за ДДС и това доведе до разбираемо отписване на дружествата от ДДС-регистъра по тяхно желание.
За половината от проверяваните фирми инициативата за дерегистрация е на НАП, като най-често срещаните причини за служебно прекратяване са невнасяне три поредни месеца на дължимия данък добавена стойност по месечните декларации и неподаване на справки за повече от два поредни данъчни периода.
В останалите случаи задължените лица сами са поискали отписването им от регистъра по ДДС.
Служебна дерегирстрация се извършва още и в случаите, когато задължените лица не могат да бъдат открити на посочения от тях адрес за кореспонденция или са го променили, но без да уведомят за това приходните органи в седемдневен срок, както и ако не са посочили актуален електронен адрес за кореспонденция според изискването на закона, влязло в сила от тази година.
От общо 1959 фирми в Силистренско, регистрирани по ДДС, 1510 са спазили новото изискване и са декларирали имейл за връзка с тях в офиса на НАП в Силистра. Други пък са се възползвали от дадената им възможност да направят това в Търговския регистър.

Facebook коментари