Неделя, 22 Май 2022 г.

Петдесет и пет години от създаването на Държавния архив в Силистра се отбелязват днес

Петдесет и пет години от създаването на Държавния архив в Силистра се отбелязват днес, съобщиха от архива. Подготвена е изложба от дарения на документи и отпечатаните през 2018 година справочници "Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Силистра (1944-2016)" и каталог на документи "Българското православие в Силистренско (1878-1947)". За пръв път се представят част от документите, дарени от краеведа Вълчо Радев, картини на художника Ильо Станчев, дарени от неговата дъщеря Марияна Илева, документи от акушерката Тодорка Ангелова. Издаденият през тази година "Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Силистра (1944-2016)" е второ преработено издание. В него има по-пълна информация за документалното наследство на региона, за местните органи на управление, съда и прокуратурата, политически, обществени, професионални и религиозни организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и всички други институции и организации, които са с регионално значение. Каталогът на документи "Българското православие в Силистренско (1878-1947)" съдържа близо 400 анотации на документи. С подбора на документите се цели да бъде представено българското православие в Силистренския край през периода от Освобождението до наложените ограничения от държавната власт в дейността на църквата след 9 септември 1944 година. При подготовката на изданието са разкрити документи от фондовете на местните църковни настоятелства и архиерейските наместничества. Малка част от тях съдържат информация за дейността им отпреди 1940 година поради унищожени и непредадени документи от румънските административни власти след Крайовската спогодба от 1940 година.
Държавен архив - Силистра е отдел в дирекция "Регионален държавен архив" - Велико Търново. Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала, зала за семинари, беседи и обучения. В научно-справочната библиотека са заведени 2785 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания. От 2008 година архивът се помещава в нова сграда.

Facebook коментари