Събота, 19 Октомври 2019 г.

Правителството разреши търсенето на нефт и газ в Силистренско

На вчерашното си заседание кабинетът прие решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 2 Силистра", разположена на територията на областите Силистра и Добрич. Обект на разрешението е площ от 2 652 кв.км., като срокът на проучвателните дейности ще бъде пет години. Титулярът на разрешението ще бъде определен чрез конкурс в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства.

Facebook коментари