Понеделник, 05 Юни 2023 г.

Ученическия парламент в Силистра иска активно да участва в писането на Бюджет 2011

На 15 и 16 октомври 2010 г. младежи от община Силистра се включиха в националната младежка конференция на тема "Младите хора – двигател за развитие на общността" в хотел "Експо," София, организирана от Фондация ЖАР, информираха организаторите. Конференцията се проведе в рамките на едноименния проект, финансиран от програма "Младежта в действие".

Националната среща събра повече от 70 младежи на възраст от 17 до 29 години от областите Силистра, Добрич, Перник, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана, Велико Търново, Видин, Смолян, Благоевград, Бургас, София-град и София-област, представители на формални и неформални младежки организации и публични институции. Конференцията даде възможност за представяне на добри практики и обсъждане на належащи проблеми на младите хора в България, като се обобщи опитът и информацията от проведените досега местни срещи в три общини – Силистра, Каварна и Ихтиман.

Младите хора обсъждаха теми, свързани с икономическата активност и предприемачеството, заетостта и кариерното развитие, свободното време, младежкото доброволчество, политическото участие и гражданската активност на местно и национално ниво. Участниците изработиха предложения за младежката политика на национално ниво, като финалният документ ще бъде представен на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание, МОМН и други заинтересовани страни.

Участници в конференцията бяха също г-жа Галина Банковска, заместник-председател на Комисията към НС, г-жа Малина Едрева, председател на комисията по образование, наука, култура и вероизповедания в Столичния общински съвет, депутатът в Европейския парламент г-н Светослав Малинов, експерти от МОНМ и Националния център "Европейски младежки програми и инициативи".

След завръщането на силистренските участници, предстоят срещи на местните младежки организации във връзка с предстоящото учредяване на Консултативен орган по проблемите на младите хора в Силистра. Младежите смятат да участват активно в обсъждането на проекта за бюджет на общината през 2011 г., коментираха от Ученическия парламент.

Facebook коментари