Сряда, 17 Април 2024 г.

Пластики с баркод за мобилни устройства слагат върху историческите паметници в Силистра

В Силистра по идея на Регионалната библиотека "Партений Павлович" започна монтирането върху исторически паметници на дигитални пластики, с радиочип и баркод, които да бъдат разчитани с мобилни устройства. Така туристите ще имат възможност да получат на място информация за паметника, героите и събитията.Идеята на библиотечните специалисти е да се направи иновативен краеведски маршрут, който да посочва паметниците и паметните плочи в Силистренска община.Целта е по този начин да бъде разказана историята на града, да се подпомогне туризма и хората, които се интересуват и от живото културно наследство.Самата услуга по изработване на дигиталните пластики се оказва скъпа. Но Васил Тончев от библиотеката успява да съчетае различни възможности и вместо цена от 150-200 лв., постига цена от 2 разказа Мануела Енчева от РБ "Партений Павлович".Подобно нещо се прави за първи път у нас.Върху пластиката има вграден радиочип, който се свързва със съвременните мобилни устройства. Има поставен и баркод, който също се сканира от мобилния телефон и с подходяща програма препраща директно към статия в сайта на библиотеката, съдържаща информация за обекта – кога е създаден, кой го е създал, каква е историята му. Има и снимки направени под различен ъгъл, както и джи пи ес координати.Приложенията за сканиране и четене на баркодове са безплатни и подходящи за всички видове устройства.Инициативата, директорът на Библиотеката Даниела Недялкова нарича подарък за силистренци и гостите на Общината. Поклон пред олтара на паметта и грижа за съхранение на културното наследство.Партньори на библиотеката в издирването на информацията за над 100 паметника са читалищата в селата Срацимир и Смилец.Дигиталните пластики ще бъдат монтирани върху 50 по-значимите от тях. Като продължение на тази инициатива ще бъде отпечатан и краеведски каталог включващ, освен паметниците и фестивалите в региона.

Facebook коментари