Четвъртък, 23 Януари 2020 г.

Спестиха данъци от пътните разходи на 480 учители в Силистренско

Педагогическите специалисти в Силистренско,които работят извън населеното място по местоживеене, вече няма да дължат осигурителни вноски за възстановените им разходи за транспорт или наем. Това предвиждат промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, които бяха одобрени от правителството. В Силистренска област всяка сутрин в студ и пек почти 480 души пътуват в различни посоки към работните си места. До училища се отправят 370 преподаватели, до детски градини, където работят, рейсове гонят 90 възпитателки, а до центровете за личностно развитие пътуват 18 души, съобщи из- пълняващият длъжността директор на Регионалното управление по образование Марин Ботев.
Облекчението е предвидено в Закона за предучилищно и училищно образование, но до момента в наредбата липсваше текст, който регламентира, че възстановените разходи за транспорт и наем се освобождават от начисляване и внасяне на осигурителни вноски. Това създаваше предпоставки за различно тълкуване. Основната цел на нормативната промяна е да се създадат условия за повишаване на привлекателността на учителската професия и на социалния статус на учителите, включително и чрез гарантиране на социални стимули за подкрепа на педагогическите специалисти.

Facebook коментари