Понеделник, 24 Февруари 2020 г.

Открива се новата академична учебна година във филиала на Русенския университет в Силистра

Открива се новата академична учебна година във филиала на Русенския университет в Силистра, съобщиха от учебното заведение.
Дипломи за висше образование ще получат 49 абсолвенти-бакалаври и 19 магистри - по магистърска програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" към факултет Природни науки и образование в Русенския университет.
През новата академична година започва обучение по"Български език и английски език", "Физика и информатика", "Автомобилно инженерство", "Електроинженерство".
До 28 септември във филиала в Силистра се приемат документи за обучение по магистърски програми "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище", "Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики","Електроенергетика и електрообзавеждане" и специализации за придобиване на преквалификации - за придобиване на педагогическа правоспособност и за учител по физическо възпитание и спорт.

Facebook коментари