Петък, 10 Юли 2020 г.

Държавен фонд "Земеделие" в Силистра приемат заявления за държавна помощ за унищожени овощни градини

От вчера - 17 септември до 5 октомври, 2018 г. в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в Силистра стопаните от Силистренско, чиито овощни градини от кайсии бяха унищожени в резултат на ниските зимни температури в началото на тази година, могат да подават заявления за държавна помощ по "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.".
Плащането на компенсациите ще бъде при 80% интензитет от производствените разходи като за кайсиите това са до 1 496,0 лв./ха. Средствата по схемата ще бъдат изплатени на стопаните до 22 октомври 2018 г.

Необходим документ за кандидатстването е оригинален констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от Общинската служба по земеделие по местонахождение на стопанството. Към момента в област Силистра за издадени протоколи на 36 земеделски стопани за пропаднали общо 210 ха кайсии в областта. Най-големи са унищожените площи в общините Силистра - 155.57 ха и Ситово - 42.17 ха. В Тутракан и Главиница са унищожени съответно 6.38 ха и 5.62 ха.

Прилагането на схемата е утвърдено с решения на управителния съвет на Фонда от 29.03.2018 и от 28.08.2018 г. Освен за кайсии, стопаните могат да кандидатстват още за следните видове култури: Бадеми (до 1 531,2 лв./ха), Сливи (до 1 459,6 лв./ха), Праскови/нектарини (до 1 354,3 лв./ха) и Череши (до 1 259,6 лв./ха).
Общият предвиден ресурс за компенсиране по схемата на държавна помощ "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г." е 700 000 лв. за цялата страна.

Facebook коментари