Четвъртък, 12 Декември 2019 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 17 септември 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 ресурсен учител, гимназиален етап – специална педагогика
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 машинен оператор, печатарство – средно образование
1 старши специалист – средно образование
1 касиер – средно образование
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.В, С, D
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.D
1 работник, строителство – средно образование
1 машинист, еднокофов багер – средно образование
1 автомеханик – средно образование
1 монтажник – средно образование
1 заварчик – средно образование
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция - средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 готвачи – средно образование
1 търговски представител – висше образование
2 шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона – средно образование, кат.С+Е
3 производители, млечни продукти - средно образование
3 настройчици, металообработващи машини с ЦПУ - средно образование
9 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
5 машинни оператори, производство на кабели – средно прфесионално образование
1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
5 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий - средно образование
1 огняр – основно образование, правоспособност
3 общи работници – основно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 шофьор на товарен автомобил, международни превози - средно образование, кат.С+Е
10 резачи на горски дървен материал - основно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование
1 продавач консултант - средно икономическо/техническо образование

- За обучение по време на работа

3 организатори, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, компютърна грамотност, шофьор кат.B
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 раздавачи, доставчици (ръчно), шофьор кат.B
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 общ работник
3 работници поддръжка на пътища – начално образование, ПК ''Помощник-пътен строител'', специалност ''Пътища, магистрали, съоръжения'' - първа степен на професионална квалификация

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 монтажник, изделия от дърво - средно общо образование
1 асистент - висше образование
1 медицински секретар - средно образование
12 работници поддръжка - основно образование
1 масажист - основно образование
4 сътрудници социални дейности - основно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 сервитьор – средно образование
1 учител по математика и информатика – висше образование по специалността
2 лаборанти – средно образование
5 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.С, ДЕ
3 общи работници – без изисквания за заемане
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
2 работници зареждане на рафтове – основно образование
2 работници сглобяване на детайли – основно образование

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 общ работник – основно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование, кат.С
2 продавачи консултанти – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

2 работници, сглобяване на детайли – основно образование
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 технически секретар – средно образование, работа с компютър
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари