Понеделник, 27 Март 2023 г.

Отчетоха разходите по операция "Антикомар". Само тези на община Силистра не са признати на 100 %

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС), прие отчетите на 4-те крайдунавски общини – Силистра, Тутракан, Главиница и Ситово, касаещи средствата, вложени в кампанията срещу популацията от комари, съобщиха от областна администрация.
Припомням, че с решение на Правителството, бяха отпуснати целеви средства за дезинсекционни мероприятия срещу завишената, в сравнение с минали години, популация от комари. Общите действия на всички общини по река Дунав, в които се включи и съседна Румъния, бяха координирани и контролирани от министъра на Вътрешните работи, главна дирекция "Гражданска защита" и областните управители. Третирането на площите бе осъществено в периода 20-27 юли т.г. ( заради нестабилните метеорологични условия, в област Силистра се наложи известно забавяне – до 30 юли).
След заседание Междуведомствената комисия... областният управител д-р Владимир Янков бе информиран, че отчетите за финансиране на дейностите на общините Ситово, Главиница и Тутракан са утвърдени напълно, а в документацията на община Силистра не са намерени достатъчно убедителни аргументи за 100–процентно възстановяване на средствата.
Така целевите средства, утвърдени от Междуведомствената комисия по общини са както следва:
Община Главиница – 14 258 лв. (четиринадесет хиляди двеста петдесет и осем лева);
Община Ситово – 15 315 лв.(петнадесет хиляди триста и петнадесет лева);
Община Тутракан – 23 868 (двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и един лева);
Община Силистра – заявени 40 831 лв. (четиридесет хиляди осемстотин тридесет и един лева), утвърдени от Междуведомствената комисия – 37 361 лв. (тридесет и седем хиляди триста шестдесет и един лева).

Facebook коментари