Четвъртък, 03 Декември 2020 г.

Областният управител Ивелин Статев участва в откриването на нова сграда на ПГМСС "Н. Вапцаров" с. Средище

В двора на ПГМСС "Никола Вапцаров" – село Средище, община Кайнарджа, област Силистра, с участието на областния управител Ивелин Статев, народния представител Александър Сабанов, кмета на общината Любен Сивев, и.д. началник на РУО на МОН в Силистра Марин Ботев, както и на гости от различни институции и населени места, бе проведено откриване но новата сграда на професионалната гимназия.

"Това е първата сграда в селото, изградена от 1980 г. насам", заяви директорът на гимназията Камен Неделчев. Сградата е дело на проект "Изграждане, оборудване и обзавеждане на нов учебен корпус на ПГМСС "Н. Вапцаров" в село Средище, община Кайнарджа", финансиран общо с близо 1,3 млн лева по схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, приоритетна ос "РОИ", процедура "ППУРБ".

В своето послание към учителите и учениците областният управител обяви, че за него най-важно е доверието по пътя към знанието, а създадената база позволява на обучаемите да бъдат добре подготвени, за да влязат в структурите на селското стопанство на Крайдунавска Добруджа.

Прави впечатление оборудването на кабинетите, в които има действащи макети на всички видове двигатели, за да бъде достъпно и ефективно преподаването в съответните учебни дисциплини. Става дума за около 30 елемента, някои от които предварително закупени от Италия, а други планирани в проекта, за да бъде оборудването още по-полезно.

В момента в гимназията се учат 230 ученици от областите Силистра и Добрич, като без проблеми са запълнени новите три паралелки в осми клас. Чрез проекта, осъществен от екип с ръководител Николай Колев от Силистра е оформен двор и е изградена площадка. Общо 8 са партньорите в организация и осъществяване на дейностите, доставка на оборудване, одит, оценка на съответствието на проекта, строителен надзор и др. задължителни моменти.

В понеделник, 17 септември, учебната година в област Силистра ще бъде открита в 45 училища, в които ще се учи изключително в една смяна, както и в 24 детски градини (повече информация в интернет на адрес: www.silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00015FE6?OpenDocument). До всички учебни заведения е изпратен поздравителен адрес от името на Областна администрация Силистра.

Facebook коментари