Неделя, 31 Май 2020 г.

В област Силистра новата учебна година започва в 45 училища и в 24 детски градини

И.д. началник на РУО на МОН Силистра Марин Ботев проведе пред журналисти представяне на картината в област Силистра по отношение на учебните заведения - новата учебна 2018-2019 година започва на 17 септември, за откриването на която по места са поканени представители на различни институции. Сред поканените е и областният управител Ивелин Статев.

Засега е потвърдено, че омбудсманът на Република България Мая Манолова ще участва в ритуала в ОУ "Отец Паисий" в град Силистра, представител на МОН се очаква в професионалната гимназия по селско стопанство в село Средище, община Кайнарджа, предвид проведен в нея мащабен ремонт, вкл. с изграждане за 100 дни на напълно нова сграда. Училището, в което се учат деца и от Добричка област, разполага с модерни кабинети с действащи макети.
Друг голям проект, извършен в силистренско училище, е в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – град Силистра. В ремонт влиза ПЗГ "Добруджа", поради което учебният процес се премества в сградата на някогашното СОУ "Юрий Гагарин" в Силистра. Ремонт ще върви и в ОУ "Христо Ботев" в град Алфатар. Нова детска градина се строи в град Дулово, а предстои ремонт в детска градина в Тутракан.

В настоящата учебна година в 45-те училища ще има 34 паралелки, тъй като други три планирани не са запълнени. Очаква се по прогноза общият брой на учениците да бъде над 9 200, от които 804 са първокласници (най-много – 5 паралелки – в ОУ "Иван Вазов" Силистра).

Нулева ще е учебната година в приема за задочна форма на обучение в професионалните гимназии, както и в обучението по религии. Не са изпълнени предварителните намерения и за две от общо три планирани дуални паралелки в професионалните гимназии.

С най-малко ученици, на или близо до т.нар. санитарен минимум, са основните училища в селата Калипетрово, Брадвари, Ситово, Цар Самуил, Сокол и др., както и в някои професионални гимназии в Силистра.

В село Варненци с 22 деца ще продължи да действа Социално-педагогически интернат – единствен по рода си в България, като в това учебно заведение ще има и паралелка – във втори клас, в която ще се учи само един ученик. В две села – в Проф. Иширково, община Силистра, и в Зафирово, община Главиница, ще има т.нар. Обединени училища, в които децата ще учат до 10 клас.

По темата "Областен координационен център Силистра ще съгласува изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхвата и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст", четете в публикацията на сайта на Областна администрация на адрес: http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00015FDA?OpenDocument.

Facebook коментари