Петък, 10 Юли 2020 г.

Силистренски земеделци укриват доходи от субсидии

Близо 2500 земеделци за област Силистра не са подали годишните си данъчни декларации и не са декларирали получените от тях субсидии. Съгласно данните от ДФ "Земеделие", има и отклонения в сумите, посочени в данъчните декларации, като 969 земеделски производители от областта не са посочили вярно получените субсидии или получените от тях доходи.

Facebook коментари